યોગદાન શોધોવિસ્તારોસંકેલો
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(સૌથી નવું | સૌથી જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨

૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨

૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૨

૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૨

૧૫ જુલાઇ ૨૦૨૨

  • ૧૩:૨૬૧૩:૨૬, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૨૨ ભેદ ઇતિહાસ +૩૫૩ નવું મીડિયાવિકિ:Protect-dropdown* સામાન્ય સંરક્ષણ કારણો ** આત્યંતિક ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ ** વધારે પડતી સ્પેમિંગ ** અ-ફળદાયી ફેરફાર ચેતવણી ** અત્યંત મુલાકાત લેવાતું પાનુંથી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું વર્તમાન

૨૩ જૂન ૨૦૨૨

૨૦ જૂન ૨૦૨૨

૧૯ જૂન ૨૦૨૨

૧૮ જૂન ૨૦૨૨

૧૭ જૂન ૨૦૨૨

૨૮ મે ૨૦૨૨

૬ મે ૨૦૨૨

૫ મે ૨૦૨૨

૩ મે ૨૦૨૨

૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૨

૨૮ માર્ચ ૨૦૨૨

૨૪ માર્ચ ૨૦૨૨

૧૯ માર્ચ ૨૦૨૨

૧૧ માર્ચ ૨૦૨૨

૯ માર્ચ ૨૦૨૨

૭ માર્ચ ૨૦૨૨

૪ માર્ચ ૨૦૨૨

૩ માર્ચ ૨૦૨૨

૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨

૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨

૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨

(સૌથી નવું | સૌથી જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)