"નવેમ્બર ૧૫" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

117.229.93.126 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 439884 પાછો વાળ્યો
ટેગ: મોબાઈલ એપ દ્વારા કરાયેલ ફેરફાર
(117.229.93.126 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 439884 પાછો વાળ્યો)
*
 
== તહેવારો અને ઉજવઉજવણીઓ ==
*
 
 
 
 
Start openણીઓ ==
 
== બાહ્ય કડીઓ ==
* [http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/november/15/ બી.બી.સી.(BBC): આજનો દિવસ]