"બળા (પક્ષી)" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
નાનું
| subdivision =
| range_map = Flamingo range.png
| range_map_caption = સુરખાબનાંબળાનાં રહેઠાણો
}}
'''બળા''', કે '''હંજ''' કે ક્યારેક ભૂલથી સુરખાબ તરીકે ઓળખાતું આ પક્ષી [[ગુજરાત]]ના [[કચ્છ જિલ્લો|કચ્છ]], [[બનાસકાંઠા જિલ્લો|બનાસકાંઠા]], [[પોરબંદર જિલ્લો|પોરબંદર]] અને [[જામનગર જિલ્લો|જામનગર]] સહિત રાજ્યના મોટા ભાગના જલપ્લાવિત વિસ્તારોમાં જોવા મળતું યાયાવર પક્ષી છે. ગુજરાતમાં તેની બે જાતો જોવા મળે છે.
 
બળાગુજરાતનુંબળા ગુજરાતનું રાજ્યનું પક્ષી છે.
 
{{સબસ્ટબ}}