હીરણ નદી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનુંNo edit summary
નાનુંNo edit summary
 
==અન્ય માહિતિ==
ચારણી સાહિત્ય સર્જક કવિ શ્રી દાદ એ આ હીરણ નદીનું વિગતવાર વર્ણન કરતું "હીરણ હલકારી, જોબનવાળી, નદી, નખરાળી" મથાળા નિચે એક ગીત લખેલું છે. એ ગીત યુ-ટ્યુબ પર આ [https://www.youtube.com/watch?v=ZcXP56HKX-o કડી] પર સાંભળી શકાશે.
 
== સંદર્ભ ==