હિડેકી યુકાવા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

→‎જીવન: ઉમેરણ
નવો વિભાગ
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
→‎જીવન: ઉમેરણ
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
લીટી ૨૦:
 
==જીવન==
હિડેકી યુકાવાનો જન્મ ૨૩ જાન્યુઆરી ૧૯૦૭ના રોજ ટોક્યો ખાતે થયો હતો. તેમનું મૂળનામ હિડેકી ઓગાવા હતું, પરંતુ ૧૯૩૨માં સુમી યુકાવા સાથે લગ્ન કર્યા બાદ તેમણે તેમની પત્નીની અટક 'યુકાવા' પોતાના નામ પાછળ સ્વીકારી હતી.<ref name="Yukawa1982">{{cite book|last=Yukawa|first=Hideki|title=Tabibito|url=https://books.google.com/books?id=ckTl4cXFqicC&pg=PA1|translator1-last=Brown|translator1-first=L.|translator2-last=Yoshida|translator2-first=R.|year=1982|publisher=World Scientific|chapter=Chronological Table|isbn=978-9971-950-09-5|pages=vi, ૧–૫}}</ref> તેઓ તેમના ભૂગોળશાસ્ત્રી પિતા તાકુજી ઓગાવાના સાત સંતાનો પૈકિના પાંચમુ સંતાન હતા.<ref>{{cite book |last=Brown |first=Laurie M. |title=The Oxford Companion to the History of Modern Science |publisher=Oxford University Press |year=2003 |url=http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195112290.001.0001/acref-9780195112290-e-0783 |isbn=978-0-19-511229-0 |via=[[w:en:Oxford University Press|Oxford University Press]]}}{{closed access}}</ref>
 
૮ સપ્ટેમ્બર ૧૯૮૧ રોજ કિયોટો ખાતે તેમનું અવસાન થયું હતું.<ref name="Yukawa1982"/>