"ઢાંચો:Plainlist/doc" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Bot: Replace deprecated <source> tag and "enclose" parameter [https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikitech-ambassadors/2020-April/002284.html]
નાનું (બોટ : આંતરવિકિ કડીઓ સ્થળાંતર કરી, હવે તે વિકિડેટા ખાતે d:q6157836 પરથી મળશે)
નાનું (Bot: Replace deprecated <source> tag and "enclose" parameter [https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikitech-ambassadors/2020-April/002284.html])
 
===Method===
{{tl|Plainlist}} works by constructing a div with the CSS class "plainlist" which has the following style:
<sourcesyntaxhighlight lang="css">.plainlist ul {line-height:inherit; list-style:none none; margin:0}
.plainlist ul li {margin-bottom:0}</sourcesyntaxhighlight>
 
===See also===
૭,૯૧૫

edits