ભાદરવો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
No edit summary
આ હિંદુ વૈદિક પંચાગ-[[વિક્ર્મવિક્રમ સંવત]]નો અગિયારમો મહિનો છે. આ મહિના પહેલાં [[શ્રાવણ| શ્રાવણ મહિનો]] હોય છે, જ્યારે [[આસો| આસો મહિનો]] આ મહિના પછી આવતો મહિનો છે.<br />
આ હિંદુ વૈદિક પંચાગ-[[શક સંવત]]નો છઠો મહિનો છે. આ મહિના પહેલાં [[શ્રાવણ| શ્રાવણ મહિનો]] હોય છે, જ્યારે [[આસો| આસો મહિનો]] આ મહિના પછી આવતો મહિનો છે.<br /><br />
વિક્ર્મવિક્રમ સંવત/શક સંવત ભાદરવા સુદ ત્રીજ : કેવડા ત્રીજ<br />
વિક્ર્મવિક્રમ સંવત/શક સંવત ભાદરવા સુદ ચોથ : [[ગણેશ ચતુર્થી]]<br />
વિક્ર્મવિક્રમ સંવત/શક સંવત ભાદરવા સુદ પાંચમ : સામા પાંચમ<br />
વિક્ર્મવિક્રમ સંવત/શક સંવત ભાદરવા સુદ આઠમ : ધરો આઠમ<br />
વિક્ર્મવિક્રમ સંવત/શક સંવત ભાદરવા સુદ ચૌદશ : અનંત ચૌદશ<br />
વિક્ર્મવિક્રમ સંવત ભાદરવા સુદ પૂનમ : શ્રાદ્ધ પક્ષ આરંભ<br />
વિક્ર્મવિક્રમ સંવત ભાદરવા વદ અમાસ : શ્રાદ્ધ પક્ષ પૂર્ણ
 
[[Category:વિક્રમ સંવત]]
[[Category:શક સંવત]]
{{substub}}
 
[[hi:भाद्रपद]]
૫૭,૩૩૦

edits