સતિષચંદ્ર કલ્યાણભાઇ પટેલ વતન : ભિનાર, તા. વાંસદા, જિ. નવસારી
ચિત્રો દ્વારા ઓળખ ફેરફાર કરો

  આ સભ્ય ભારતીય નાગરિક છે.
Wikipedia:Babel
guઆ સભ્યની માતૃભાષા ગુજરાતી છે.
hi-2यह सदस्य हिन्दी भाषा का मध्यम स्तर का ज्ञान रखते हैं।
en-2આ સભ્ય મધ્યમ કક્ષાની અંગ્રેજી ભાષા વાપરવા માટે સક્ષમ છે.
Search user languages
મોબાઇલઆ સદસ્ય મોબાઇલ દ્વારા વિકિપીડિયા પર સંપાદન કાર્ય કરે છે.
 આ સભ્ય હિંદુ છે.

બાર્નસ્ટાર ફેરફાર કરો

  The Writer's Barnstar
ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર વધુમાં વધુ નવા લેખ બનાવવા, સંપાદન કરવા બદલ. અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૧૯:૨૯, ૩ ઓકટોબર ૨૦૧૨ (IST)