શબ્દકોશ

શબ્દો અને તેમના અર્થ નો સંગ્રહ

શબ્દકોશ એટલે કોઇપણ ભાષાના શબ્દોનો સમૂહ ધરાવતો ગ્રંથ.[૧]

અંગ્રેજી-અંગ્રેજી અને અંગ્રેજી-ફારસી શબ્દકોશો

આ પણ જુઓફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. Nielsen, Sandro (2008). "The Effect of Lexicographical Information Costs on Dictionary Naming and Use". Lexikos. 18: 170–189. ISSN 1684-4904.

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો