મારું નામ તિએસઍ છે.


હું વિકિપીડિયા મા મહત્વપૂર્ણ માહિતી લોગો સુધી પહોંચાડવા માગું છું. હું યુંકે માં રહું છું અને મારો મન ગમતો વિષય ઇતિહાસ છે, મુખ્યત્વે ગુજરાતનો

Wikipedia:Babel
enઆ સભ્યની માતૃભાષા અંગ્રેજી છે.
gu-3 આ સભ્ય ગુજરાતી ભાષા સારી રીતે જાણે છે અને ભુલો વિના યોગદાન કરી શકે છે.
Search user languages