વિકિપીડિયા માટે એક સામાન્ય મદદગાર હાથ :)

બબેલ સભ્ય માહિતી
en-N This user has a native understanding of English.
gu-N ગુજરાતી આ સભ્યની માતૃભાષા છે.
hi-N इस सदस्य को हिन्दी का मातृभाषा के समान ज्ञान है।
ભાષાવાર સભ્યો