સરદાર પટેલ પ્લેનેટેરીયમ

સરદાર પટેલ પ્લેનેટેરીયમભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલા વડોદરા જિલ્લાના મુખ્ય મથક એવા વડોદરા શહેરમાં સયાજીબાગના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પાસે આવેલ છે. પ્લેનેટેરીયમની બાંધણી પિરામીડ આકારની છે. ૨૦૦ પ્રેક્ષકોની ક્ષમતા ધરાવતા આ પ્લેનેટેરીયમમાં ગુજરાતી,અંગ્રેજી, હિન્દી ભાષામાં આપણા સુર્ય મંડળ તેમજ વિવિધ ગ્રહો, ચંદ્ર, તારાઓ જેવા અવકાશી પદાર્થો વિશે પ્રોજેક્ટર મારફતે માહિતી આપવામાં આવે છે. પ્લેનેટેરીયમમાં સૂર્યગ્રહણ તેમજ ચંદ્રગ્રહણના દિવસે તેમ જ ખાસ અવકાશી ઘટનાઓને દિવસે વિશેષ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે.

સરદાર પટેલ પ્લેનેટેરીયમ
સરદાર પટેલ પ્લેનેટેરીયમ

સૌર પ્રદર્શનનું સમયપત્રકફેરફાર કરો

સોમવારથી રવિવાર (દર ગુરૂવારે રજા)[૧] ભાષા
૧૬:૦૦ થી ૧૬:૩૦ ગુજરાતી
૧૭:૦૦ થી ૧૭:૩૦ અંગ્રેજી
૧૮:૦૦ થી ૧૮:૩૦ હિન્દી

સંદર્ભફેરફાર કરો