સિરસા જિલ્લો,હરિયાણા

સિરસા જિલ્લો ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા હરિયાણા રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૨૧ (એકવીસ) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. સિરસા જિલ્લાનું મુખ્યાલય સિરસામાં છે.