સેક્ટર ૨૮ નો બગીચો (ગાંધીનગર)

આ બગીચો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના પાટનગર એવા ગાંધીનગર શહેરમાં સેક્ટર ૨૮ ખાતે આવેલો છે. આ ઉદ્યાનમાં ફુલછોડ, વૃક્ષો તેમ જ લીલીછમ ચાદર બિછાવી હોય તેવી લોન ઉગાડવામાં આવેલી છે. આ ઉપરાંત બાળકોને રમત અને મનોરંજન મળે તેવી અનેક સગવડો આ ઉદ્યાનમાં જોવા મળે છે, જે પૈકી મીની ટ્રેન અહીંનું ખાસ આકર્ષણ છે. આ ઉપરાંત અહીં ઉપહારગૃહ પણ ચલાવવામાં આવે છે. જો કે ઉદ્યાનની બહાર પણ નાસ્તા-પાણી માટેની રેંકડીઓ જોવા મળે છે. દરરોજ સાંજના સમયે તેમ જ રવિવારના દિવસે અહીં આબાલવૃદ્ધો સહેલ કરવા મોટી સંખ્યામાં આવે છે. વહેલી સવારે પણ અહીં લોકો ચાલવા કે દોડવા માટે આવતા હોય છે.