અરવિંદ પંડ્યા ગુજરાતી ફિલ્મો ના જાણીતા અભિનેતા હતા. તેઓ તેમની સંવાદ બોલવાની છટા માટે લોકપ્રિય હતા.

અરવિંદ પંડ્યા
વ્યવસાયઅભિનેતા&Nbsp;Edit this on Wikidata

ચલચિત્રોફેરફાર કરો

એમનાં યાદગાર ચલચિત્રોમાં હસ્તમેળાપ, અખંડ સોભાગ્યવતી તથા જાલમસંગ જાડેજાનો સમાવેશ થાય છે.