અલીગઢ શહેર ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના અલીગઢ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે. આ શહેર ઘણાં વર્ષો પહેલાંથી તાળાં બનાવવા માટે ભારતભરમાં પ્રખ્યાત છે. અહીં પ્રસિદ્ધ અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી આવેલી છે.