આસામી ભાષા (Assamese) (অসমীয়া) એ ઈશાન ભારતમાં બોલાતી એક ઇન્ડો-આર્યન ભાષા છે, જે મહદઅંશે ઉતરપૂર્વ ભારતનાં આસામ રાજ્યમાં બોલાય છે. તે આસામની અધિકૃત રાજ્યભાષા પણ છે. આ ઉપરાંત તે અરુણાચલ પ્રદેશનાં અમુક ભાગો અને અન્ય ઉતરપૂર્વીય ભારતીય રાજ્યોમાં પણ બોલાય છે. આસામી બોલનારા લોકો થોડા પ્રમાણમાં ભૂતાનમાં પણ જોવા મળે છે. આ ભાષા બોલનાર લગભગ ૧૩૦ લાખ લોકો છે.

આસામી ભાષા
অসমীয়া
ના માટે મૂળ ભાષાભારત, ભૂતાન & USA (DE, NJ & NY)
પ્રદેશઆસામ
સ્થાનિક વક્તાઓ
13,079,696 (૧૯૯૧)[૧]
ભાષા કુળ
Indo-European
 • ઇન્ડો-ઇરાનિયન
  • ઇન્ડો-આર્યન
   • પૂર્વીય સમહૂ
    • બંગાળી-આસામી
     • આસામી ભાષા
લખાણ પદ્ધતિ
આસામી લિપી
અધિકૃત સ્થિતિ
અધિકૃત ભાષા વિસ્તારો
 India (આસામ)
ભાષાકીય કોડ
ISO 639-1as
ISO 639-2asm
ISO 639-3asm

સંદર્ભોફેરફાર કરો