ઇરોડ જિલ્લો

ભારતના તામિલ નાડુ રાજ્યનો એક જિલ્લો

ઇરોડ જિલ્લો ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા તમિલનાડુ રાજ્યના ૩૨ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. ઇરોડ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક ઇરોડ શહેર ખાતે આવેલું છે.


બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો