ઉના, હિમાચલ પ્રદેશ ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા હિમાચલ પ્રદેશ રાજ્યના ઉના જિલ્લામાં આવેલું નગર છે. ઉનામાં ઉના જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.