૨૭ ઓક્ટોબર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૦૦મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૦૧મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૬૫ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

  • ૧૬૦૫ - અકબર મોગલ સમ્રાટ રાજા.

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો