કાજુ કતરી

બરફી બી જેમ એક બારતિય મુખવાસ.

કાજુ કતરી (કે કાજુ બરફી) એ એક બરફી જેવી ભારતીય મીઠાઈ છે.

કાજુ કતરી
કાજુ કતરી
ઉદ્ભવભારત
વિસ્તાર અથવા રાજ્યઉત્તર ભારત
મુખ્ય સામગ્રીમાવો, સાકર, કાજુ
વિવિધ રૂપોકેસર કાજુ કતરી

આ મીઠાઈ કાજુ, સાકર, ઘી, માવો જેવા પદાર્થોમાંથી બનાવવામાં આવે છે. આને પ્રાય: સમાંતરભુજ ચતુષ્કોણના આકારમાં કાપવામાં આવે છે અને તેના પર વરખ મઢવામાં આવે છે [૧]

આ વાનગી કાજુ સાથે તૈયાર કરવામાં આવે છે જેમાં નોંધપાત્ર સમય માટે પાણીમાં પલાળી રાખવામાં આવે છે (સામાન્ય રીતે આખીરાત), ત્યાર બાદ તેની પેસ્ટ બનાવવામાં આવે છે. ત્યાર પછી ખાંડની ચાસણી બનાવવા માં આવે છે. ત્યારબાદ તેને કાજુમાં ઉમેરવામાં આવે છે. ઘી, કેસર (કેસર) અને સૂકો મેવો પણ ઉમેરી શકાય છે. પછી પેસ્ટને છીછરા, સપાટ-તળિયાવાળી વાનગીમાં ફેલાવવામાં આવે છે અને ચપટી કરવામાં આવે છે અને સમાંતરભુજ ચતુષ્કોણના આકારમાં કાપવામાં આવે છે. ટુકડાઓને સામાન્ય રીતે ખાદ્ય ચાંદીના વરખથી શણગારવામાં આવે છે. તૈયાર મીઠાઈ સામાન્ય રીતે સફેદ અથવા પીળા રંગની હોય છે. દિવાળી દરમિયાન પરંપરાગત રીતે કાજુ કતરી ખાવામાં આવે છે.

ઇતિહાસ અને સાંસ્કૃતિક મહત્વ

ફેરફાર કરો

કાજુ કતરી (કે કાજુ બરફી) નો ભારતીય ઉપખંડમાં લાંબો ઈતિહાસ છે, જોકે ચોક્કસ મૂળ હજુ જાણી શકાયું નથી. તે હવે સમગ્ર ભારતમાં ફેલાઈ ગઈ છે અને દેશભરમાં પ્રિય મીઠાઈ બની ગઈ છે.

  1. Bladholm, Linda. The Indian grocery store demystified. p. 175. ISBN 1-58063-143-6.

બાહ્ય કડી

ફેરફાર કરો