કારગિલ જિલ્લો ભારત દેશના જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્યનો જિલ્લો છે. કારગિલ જિલ્લાનું મુખ્યાલય કારગિલમાં છે.