કોકરાઝાર જિલ્લો (આસામી ભાષા: কোকৰাঝাৰ জিলা) ભારત દેશના ઉત્તર - પૂર્વ ભાગમાં આવેલા આસામ રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૨૭ (સતાવીસ) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. કોકરાઝાર જિલ્લાનું મુખ્ય મથક કોકરાઝાર નગરમાં આવેલું છે.

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો

૨૬° 24 ૦૦° N