ચન્દૌલી ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના ચન્દૌલી જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે.