ચર્ચા:ધીરન ચિન્નામલઈ

Add topic
Active discussions

ટૂંકો લેખફેરફાર કરો

@Sushant savla, આ લેખ પ્રતિયોગિતામાં સાફ-સફાઇ પછી ટૂંકો (૨૮૪ શબ્દો!) પડે છે, તો વધુ માહિતી ઉમેરવા વિનંતી છે. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૧:૩૬, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)

@KartikMistry: લેખમાં વધુ માહિતી ઉમેરી વધાર્યો છે. --Sushant savla (ચર્ચા) ૧૬
૪૦, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)
Return to "ધીરન ચિન્નામલઈ" page.