સંગ્રહ

જૂની ચર્ચાઓ


વર્ષ
'૧૨ '૧૩ '૧૪


'૧૫ '૧૬ '૧૭


'૧૮ '૧૯ '૨૦

Why?ફેરફાર કરો

Why Amit Kshiti (ચર્ચા) ૨૨:૫૮, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)

જો તમે પિયુબેન સરખેલ વિશે કહેવા માંગતા હોવ તો તેને દૂર કરવા માટેનું કારણ ત્યાં આપેલું જ છે. પાનાં પર કોઇ માહિતી નથી. વિકિપીડિયા એ જ્ઞાનકોશ છે, ગમે તે માહિતીનો સંગ્રહ નથી. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૦:૦૧, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)

ચેતવણીનો ઢાંચોફેરફાર કરો

ચેતવણીનો ઢાંચો વાપરતી વખતે કોઈ શિર્ષક વાપરવાની જરુર નથી. તે પોતાની મેળે વર્ષ અને મહિનો ઉમેરી દેશે. --હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૨૧:૪૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૨૦ (IST)

હા, તે જોયું. હવે ધ્યાન રાખીશ! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૨૨:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૨૦ (IST)

Awardsફેરફાર કરો

  COVID-19 barnstar
ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર કોરોનાવાયરસ રોગ ૨૦૧૯ જેવા વર્તમાન સમયના અતિ મહત્ત્વના મુદ્દા પર સમયસર અને મહત્ત્વપૂર્ણ લેખ બનાવવા બદલ આપનો આભાર. આપનો શુભચિંતક --Vijay Barot (ચર્ચા) ૨૨:૦૫, ૧૯ માર્ચ ૨૦૨૦ (IST)
આભાર. આશા રાખીએ કે આ સંકટમાંથી આપણે સૌ હેમ-ખેમ નીકળીએ અને આ લેખ સૌ કોઇને સાચી અને તટસ્થ માહિતી પૂરી પાડવામાં ઉપયોગી થાય. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૨૨:૧૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૨૦ (IST)