સંગ્રહ

જૂની ચર્ચાઓ


વર્ષ
'૧૨ '૧૩ '૧૪ '૧૫


'૧૬ '૧૭ '૧૮ '૧૯


'૨૦ '૨૧ '૨૨ '૨૩

Invitation to Organize Feminism and Folklore 2024 Writing Competition

ફેરફાર કરો
 
Please help translate to your language

Dear KartikMistry,

Hope you are doing well, Wishing you a Happy New Year!.

We extend a heartfelt invitation to you to organize the Feminism and Folklore 2024 writing competition, which is scheduled to take place from February 1, 2024, to March 31, 2024. This year's edition of Feminism and Folklore will concentrate on feminism, women's issues, and gender-focused topics, aligning with a Wiki Loves Folklore gender gap focus and featuring a folk culture theme on Wikipedia.

This year we have created two new Tools for the Feminism and Folklore project. The tool is called Campwiz. This tool is created by the international Tech team of Wiki Loves Folkore especially crafted for Feminism and Folklore project. The tool works as same as fountain or dashboard but has extra abilities required for jury and submission of articles.

To create a new campaign on Campwiz, organizers to follow these steps:

 1. Go to the tool link: https://tools.wikilovesfolklore.org/
 2. Select your wiki on which you want to organize the campaign (enter the name or short code, such as "gu" for ગુજરાતી વિકિપીડિયા).
 3. Give your campaign a name example "Feminism and Folklore 2024 on ગુજરાતી વિકિપીડિયા)".
 4. Select the start and end dates (note: keep your start date as Feb 1 and end date as March 31).
 5. Provide a description for your campaign (you can briefly describe the campaign in this section).
 6. Make sure to keep the checkboxes ticked for "Allow users to submit articles that were not created but expanded." if you want to use the campaign for expanded articles also.
 7. Keep minimum added bytes as 4000 and minimum added words as 400 and click next.
 8. In the jury section, keep the checkboxes ticked for "Allow jury members to participate in the campaign" and "Prevent jury members from seeing each other's votes." As per your preference.
 9. Under the jury search box, type the username of your jury and click on the "+" button to add; you can add multiple jury members.
 10. Click next to review and then click on save.

With this we have also created a Missing article tool. This tool identifies articles in the English Wikipedia that are absent from your native language Wikipedia. You can customize your selection criteria, and our tool will provide you with a table displaying the missing articles along with suggested titles. You also have the option to download the list in both CSV and wikitable formats.

Both tools, the Missing Article Tool and the Campwiz Tool, are now available for public use during the Feminism and Folklore campaign. You can find more information about these tools here: https://tools.wikilovesfolklore.org/

There are also some changes in the rules and criteria's. Please go through the rules below.

 1. Minimum Length: The expanded or new article should have a minimum of 4000 bytes or 400 words, ensuring sufficient depth and coverage of the chosen topic. The local organizers are free to choose the minimum length criteria as per needs of their local Wikipedia and must be clearly mention on local project page.
 2. Language Quality: Articles should not be poorly machine-translated, ensuring that language quality and readability are maintained at a high standard.
 3. Timeline of Creation or Expansion: The article should be created or expanded between 1 February and 31 March, aligning with the specified contest timeline.
 4. Theme Relevance: Articles should directly address the theme of feminism and folklore, exploring connections between gender, cultural traditions, and intangible heritage.
 5. No Orphaned Articles: Articles must not be orphaned, meaning they should be linked from at least one other article to ensure visibility within the Wikipedia ecosystem.
 6. No Copyright violations: There should be no copyright violations, and articles should adhere to local Wikipedia policies on notability, ensuring that the content meets the standards for notability.
 7. Adequate references and Citations: Each article should include proper references and citations following local Wikipedia policies, ensuring the reliability and credibility of the information presented.

Learn more about the contest details and prizes on our project page here. Should you require any assistance, please feel free to contact us on our meta talk page or via email.

We eagerly anticipate your enthusiastic coordination and participation in Feminism and Folklore 2024.

Thank you and Best wishes,

Feminism and Folklore 2024 International Team

--MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૨:૨૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

Mughal empire

ફેરફાર કરો

sir, why my edits have been reverted? I have added official names of this empire. Rihantel (ચર્ચા) ૧૨:૧૩, ૭ માર્ચ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

Please don't use unedited machine translation. Also, additional names should be in the brackets and it is already there. -- કાર્તિક ચર્ચા ૧૨:૩૭, ૭ માર્ચ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
Also, what is: ઐતિહાસિક હિન્દી? -- કાર્તિક ચર્ચા ૧૬:૪૫, ૭ માર્ચ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

નારીવાદ અને લોકસંસ્કૃતિ ૨૦૨૪

ફેરફાર કરો

નમસ્કાર, નારીવાદ અને લોકસંસ્કૃતિ ૨૦૨૪ પ્રતિયોગિતામાં ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર લેખ સંપાદન દ્વારા આપનું અમૂલ્ય યોગદાન આપવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને અભિનંદન. વિકિપીડિયા આપના સહભાગની સરાહના કરે છે. સ્નેહરશ્મિ (ચર્ચા) ૦૮:૨૦, ૫ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

આભાર અને અભિનંદન

ફેરફાર કરો

શ્રી. કાર્તિક, આપે નારીવાદ અને લોકસંસ્કૃતિ ૨૦૨૪ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો તે બદલ આપનો આભાર માનું છું. સ્પર્ધામાં સબમિટ કરેલા લેખોનું મુલ્યાંકન પૂર્ણ થયું છે અને અહેવાલ અંતર્ગત સ્પર્ધાનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આપે સ્પર્ધા અંતર્ગત નવા બનાવેલા અને વિસ્તારેલા બધા જ લેખો સ્વીકૃતિ પામ્યા છે અને પરિણામે ૮ ગુણ સાથે આપ આ સ્પર્ધામાં તૃતિય ક્રમે આવ્યા છો, જેના માટે અભિનંદન. ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૪:૪૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

Some of your articles were evaluated

ફેરફાર કરો

Some new submissions were evaluated since last update:

Please Note that, it was opt-in feature from CampWiz Bot. - CampWiz Bot (ચર્ચા) ૧૩:૫૮, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

આપના નીચેના લેખોની ચકાસણી કરવામાં આવી છે

ફેરફાર કરો

છેલ્લી અપડેટ બાદ નીચેના નવા લેખોની ચકાસણી કરવામાં આવી છે:

 • મંથરા ( Dsvyas એ ચકાસણી કરી; સ્થિતિ = approved)

જો આપે હા કહી હશે તો જ કેમ્પવિઝ બોટ આ યાદી મોકલશે. - CampWiz Bot (ચર્ચા) ૦૩:૩૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

@Nokib Sarkar, where we can opt out for this? 2nd message seems redundant and AFAIK, contest is already over. I would also like to add context about what was the event and link to it in all messages. -- કાર્તિક ચર્ચા ૦૯:૧૧, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
@કાર્તિક, you are opted out. Please check at the top of this page. Sorry for lack of instructions. Even after the campaign is over, evaluation process is still on and the updates are sent by this. (Second message was due to some technicalities, please disregard that duplication) Thank you very much. Nokib Sarkar (ચર્ચા) ૧૧:૧૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
@KartikMistry, Also, please checkout here for more information. Nokib Sarkar (ચર્ચા) ૧૧:૨૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

Reminder to vote now to select members of the first U4C

ફેરફાર કરો
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Dear Wikimedian,

You are receiving this message because you previously participated in the UCoC process.

This is a reminder that the voting period for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) ends on May 9, 2024. Read the information on the voting page on Meta-wiki to learn more about voting and voter eligibility.

The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is a global group dedicated to providing an equitable and consistent implementation of the UCoC. Community members were invited to submit their applications for the U4C. For more information and the responsibilities of the U4C, please review the U4C Charter.

Please share this message with members of your community so they can participate as well.

On behalf of the UCoC project team,

RamzyM (WMF) ૦૪:૪૧, ૩ મે ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

suigam history

ફેરફાર કરો

Lord Krishna's descendant Jaskarna and in his generation became Devaraj. Who many years ago came from Savalkhi in the province of Sindh to the edge of Kutch and became Vija Apa son of Devaraj, Jetsi Apa son of Vija Apa, Jetsi Apa son became Soya Apa. This Soya Apa was inhabited by a village named Soygam, the same Soygam is today's Suigam and even today there is a temple of Sri Shakti Mata, the goddess of the Soya Apa. And the descendants of Sabar Apa(son of Soya Aapa)are today's Sindhav Bharvad. Of which 16 branches are Japada(Bharvad), Siyar(Bharvad), Vachia(Bharvad),

etc... 2409:40C1:3038:4968:3C4E:E5FF:FEF5:F13B ૦૯:૩૪, ૨૨ મે ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

સૂઇગામ નો ઇતિહાસ

ફેરફાર કરો

ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ના વંશજ જશકર્ણ અને એમની પેઢીમાં દેવરાજ થયા. જે ઘણા વરસો પહેલાં સિંધ પ્રાંત ના સાવલખી થી કચ્છ ના છેવાડે આવેલા અને દેવરાજ ના પુત્ર વીજા આપા થયા , વિજા આપા ના પુત્ર જેતસી આપા, જેતસી આપા ના પુત્ર સોયા આપા થયા. આ સોયા આપા એ જ એક ગામ વસાવેલું હતું જેનું નામ સોયગામ રાખેલું એજ સોયગામ આજનું સૂઇગામ છે અને આજે પણ સૂઇગામ માં એ સોયા આપા ના કુળદેવી શ્રી શક્તિ માતા નું મંદિર આવેલું છે. અને સોયા આપા ના પુત્ર સાબર આપા ના વંશજો આજના સિંધવ ભરવાડો છે. જેમની ૧૬ શાખા છે ઝાંપડા(ભરવાડ), સીયાર(ભરવાડ), વાચિયા(ભરવાડ), વગેરે... 2409:40C1:3038:4968:3C4E:E5FF:FEF5:F13B ૦૯:૩૫, ૨૨ મે ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

ઉપરોક્ત માહિતીના કોઇ સંદર્ભ-પુસ્તક વગેરે પ્રાપ્ત છે? -- કાર્તિક ચર્ચા ૦૯:૩૯, ૨૨ મે ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

bharvad

ફેરફાર કરો

1) But Bharwad is related to Gop Yadavas they are actually Nanda Vanshi in the cast list of Dadra Nagar Haveli Bharwad's name is with Yadav. 2) On page 21 of the book titled Transactions of the Medical and Physical Society of Bombay, Volume 11, Bharvard is called Gopalak(cowherd). 3) In the book named Vishal Sabdakosh, the meaning of Abhir is written as bharvad. 4) In the book called Sanskrit vinit kosh, bharvad are called Abhir Gowal.

5) In the book named Journal of the Oriental Institute, bharvad is called Gopalak(cowherd).

6) Sri Samb - Pradyuman Charitra Gujarati book mentions that Lord Krishna grew up in Gokul with bharvad and cowherds.

7) In Dhyayasraya, Hemachandracharya introduces Sakhad, the father of Anhil Bharwad, with Gopal after his name. Devendra gop bharvad (ચર્ચા) ૧૫:૧૩, ૨૫ મે ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

Jashwant Gangani

ફેરફાર કરો

હેલો ...સર જશવન્ત ગાંગાણી ના ફોટો માં શું પ્રોબ્લેમ આવ્યો જે તમે ડીલીટ કર્યો ...2001 પુનરુત્થાન જશવન્ત ગાંગાણી ફિલ્મ થી થયો તો અને એ ફિલ્મ મેં આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર તરીકે કરી હતી ...ગાંગાણી ફિલ્મ પ્રોડ્કશન સાથે 1998 હું સંકળાયેલો છું ...કાલે ગુજરાતી આવૃત્તિ વિકિપીડિયા નો ફોટો જસુભાઈ ને ભી બતાવ્યો હતો . Ashvin29 (ચર્ચા) ૨૦:૨૭, ૬ જૂન ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

આ જશુભાઇ બાબતે કોઇ સંદર્ભ ખરો? -- કાર્તિક ચર્ચા ૨૨:૪૮, ૬ જૂન ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
સંદર્ભ હોય તો પણ એમનો ફોટો ગુજરાતી સિનેમાના લેખમાં ઉમેરવા સાથે શું સંગતતા છે? ગુજરાતી ફિલ્મ ઉદ્યોગનું ફોટો આલ્બમ તો નથી ને એ લેખ? ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૩:૪૭, ૭ જૂન ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
મને એમ કે ગુજરાતી સિનેમાના પુનરુત્થામાં તેમનું યોગદાન જોતા ઉમેરી શકાય. એટલે સંદર્ભ માગ્યો. હજુ મળ્યો નથી એટલે ખાલી જશુભાઇ આગળ જશ ખાવા માટે જ ઉમેરેલો હશે એમ લાગે છે. -- કાર્તિક ચર્ચા ૧૮:૦૯, ૭ જૂન ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
સભ્ય પોતે જ જણાવે છે કે તેઓ Digital Marketting ક્ષેત્રમાં આર્થિક રીતે સક્રિય છે. વિકિપીડિયા આજકાલ ડિજિટલ માર્કેટિંગનો ભાગ ગણાવા લાગ્યું છે કેમ કે ઘણા લોકો એમ માને છે કે વિકિપીડિયા એક સોશિયલ મીડિયા છે. હવે અહિં માર્કેટિંગનો શું ભાવ છે એ ખબર નથી. ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૯:૦૦, ૭ જૂન ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
હા. આ પ્રકારના સભ્યો પહેલા થોડા લેખોમાં નાના-મોટા ફેરફાર કરે છે પછી ધીમેથી માર્કેટિંગ કરતા જાય છે. નજર રાખવી અને પછી જો નિતિ-નિયમોનો ભંગ કરે તો પ્રતિબંધ મૂકી શકાય છે. -- કાર્તિક ચર્ચા ૧૯:૨૧, ૭ જૂન ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

મદદ

ફેરફાર કરો

કેમ છો? એક મદદ જોઈએ છે. વર્તમાનમાં હું ઈન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય માનવ સંગ્રહાલય લેખ પર કામ કરી રહ્યો છું. અડધે પહોંચ્યા પછી હું સંપાદનમાં મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યો છું. દેખીતી રીતે મારું કર્સર વાક્યના છેડે હોય છે જ્યાંથી હું આગળ સંપાદન કરવા ઈચ્છું છું. પરંતુ ટાઈપ થયેલ માહિતી કે સંદર્ભ હું ઇચ્છું છું તે લીટી પર હોવાને બદલે ફકરાના અન્ય ભાગમાં ઉમેરાઈ રહ્યો છે. માહિતી ડીલીટ કરવામાં પણ સમાન પ્રકારની તકલીફ અનુભવી રહ્યો છું. એક નજર કરશો. (ઉ.દા. તરીકે હું ==સંદર્ભ== વિભાગ ઉમેરવા ઇચ્છું છું... માહિતી ટાઈપ થાય છે પરંતુ દેખાતી નથી તેમજ માહિતી ઉમેરાયાની જગ્યા પણ કર્સરની જગ્યાથી કોઈ અલગ જ દેખાય છે)સ્નેહરશ્મિ (ચર્ચા) ૨૧:૫૯, ૧૩ જૂન ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર

વિઝ્યુલ એડિટર છે કે નોર્મલ વિકિમાર્કઅપ? -- કાર્તિક ચર્ચા ૨૨:૪૧, ૧૩ જૂન ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
નોર્મલ વિકિમાર્કઅપ સ્નેહરશ્મિ (ચર્ચા) ૨૧:૫૧, ૧૪ જૂન ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
ધારો કે લેખમાં ઇતિહાસ વિભાગમાં પ્રથમ ફકરામાં સંદર્ભ માટે [૧] દર્શાવેલું છે. આ [૧] ડીલીટ નથી થતો તથા ત્યાં માહિતી ઉમેરવા જાઉં છું તો શબ્દોની વચ્ચે શબ્દો ઉમેરાતા જાય છે જાણે કે ઇન્સર્ટ કી દબાયેલી હોય અને ટાઇપ થતું હોય. આવું પહેલાં એક લેખમાં થયેલું જે તમે આપણી અમદાવાદ ખાતેની છેલ્લી મીટ અપ દરમિયાન સોલ્વ કરી આપેલું.સ્નેહરશ્મિ (ચર્ચા) ૨૧:૫૭, ૧૪ જૂન ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર
ઘણી વખત લેખમાં અન્ય વિકિમાંથી કોપી-પેસ્ટ કરતા આ પ્રકારની સમસ્યા દેખાય છે. સાઇડ નોટ: જો તમે ભાષાંતર સાધન/કન્ટેન્ટ ટ્રાન્સલેશન ટુલ વાપરશો તો આવી તકલીફો નહી થાય ;) -- કાર્તિક ચર્ચા ૧૧:૪૬, ૧૫ જૂન ૨૦૨૪ (IST)ઉત્તર