ચિકમંગલુર જિલ્લો ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા કર્ણાટક રાજ્યનો એક જિલ્લો છે. ચિકમંગલુર જિલ્લાનું મુખ્યાલય ચિકમંગલુરમાં છે.

કર્ણાટક રાજ્યના ૨૭ જિલ્લાઓ દર્શાવતો નકશો