ડિસેમ્બર ૨૬

તારીખ

૨૬ ડિસેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૬૦મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૬૧મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૫ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • બોક્સિંગ ડે - યુ.કે. અને અન્ય એવા ખ્રિસ્તી દેશો જે ભૂતકાળમાં બ્રિટિશ શાસન હેઠળ હતા

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો