૨૮ ડિસેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૬૨મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૬૩મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓ ફેરફાર કરો

જન્મ ફેરફાર કરો

  • ૧૯૩૨ - ધીરુભાઈ અંબાણી, ભારતીય ઉધોગપતિ (રીલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝનાં સ્થાપક). (અ. ૨૦૦૨)

અવસાન ફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓ ફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો