તિરુવલ્લુર જિલ્લો

ભારતના તામિલ નાડુ રાજ્યનો એક જિલ્લો

તિરુવલ્લુર જિલ્લો ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા તમિલનાડુ રાજ્યના ૩૨ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. તિરુવલ્લુર જિલ્લાનું મુખ્ય મથક તિરુવલ્લુર શહેર ખાતે આવેલું છે.

બાહ્ય કડીઓ

ફેરફાર કરો