દેહરાદૂન જિલ્લો

(દહેરાદૂન જિલ્લો થી અહીં વાળેલું)

દેહરાદૂન જિલ્લો ભારત ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા ઉત્તરાખંડ રાજ્યમાં આવેલા ૧૩ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક તેમ જ ગઢવાલ મંડલમાં આવેલો જિલ્લો છે. દેહરાદૂન જિલ્લાનું મુખ્ય મથક દેહરાદૂનમાં છે.