ધર્મપુરી જિલ્લો

ભારતના તામિલ નાડુ રાજ્યનો એક જિલ્લો

ધર્મપુરી જિલ્લો ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા તમિલનાડુ રાજ્યના ૩૨ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. ધર્મપુરી જિલ્લાનું મુખ્ય મથક ધર્મપુરી નગરમાં આવેલું છે.

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો