૧૦ નવેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૧૪મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૧૫મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૫૧ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

  • ૧૮૪૮ – સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જી, ભારતીય શિક્ષણવિદ્ અને રાજકારણી (અ. ૧૯૨૫)

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • વન પ્રકૃતિ દિવસ

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો