બડગાંવ ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્યના બડગાંવ જિલ્લાનું એક નગર છે. બડગાંવમાં બડગાંવ જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.