બાગલકોટ જિલ્લો ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા કર્ણાટક રાજ્યનો એક જિલ્લો છે. બાગલકોટ જિલ્લાનું મુખ્યાલય બાગલકોટમાં છે.

કર્ણાટક રાજ્યમાં બાગલકોટ જિલ્લો

આ પણ જુઓ ફેરફાર કરો