બિજાપુર

કર્ણાટકનું એક નગર, ભારત

બિજાપુર ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા કર્ણાટક રાજ્યના બિજાપુર જિલ્લામાં આવેલું એક નગર છે. બિજાપુરમાં બિજાપુર જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે. બીજાપુરમાં ગોળ ગુંબજ આવેલો છે.