૨૯ માર્ચનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૮૮મો(લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૮૯મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૭૭ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

  • ૧૯૪૩ – લક્ષ્મણ નાયક, પૂર્વ ભારતમાં દક્ષિણ ઓડિશાના આદિવાસી નાગરિક અધિકાર કાર્યકર્તા (જ. ૧૮૯૯)

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો