મુંડારી ભાષા એ મુંડા લોકો દ્વારા બોલાતી ઓસ્ટ્રોસીએટિક ભાષા પરિવારની એક ભાષા છે અને ઝીણવટપૂર્વક જોતાં સંથાલી ભાષા સાથે સંબંધિત છે. મુંડારી મુખ્યત્વે પૂર્વ ભારત, બાંગ્લાદેશ, નેપાળ અને મુંડા આદિવાસી લોકો દ્વારા બોલાય છે. "મુંડારી બાની" નામની એક લેખ લખવા માટે મુંડારી ભાષાની રોહિદાસ સિંહ નાગ દ્વારા શોધ કરવામાં આવી હતી.

મુંડારી
મૂળ ભાષાભારત, બાંગ્લાદેશ, નેપાળ
વંશમુંડા આદિવાસીઓ
સ્થાનિક વક્તાઓ
[૧]
ભાષા કુળ
ઓસ્ટ્રોસીએટિક
 • મુંડા
  • ઉત્તર મુંડા
   • ખેરવારી
    • મુંડારી ભાષાઓ
     • મુંડારી
બોલીઓ
 • ભુમીજ
ભાષા સંજ્ઞાઓ
ISO 639-3unr – inclusive code
Individual code:
unx – "Munda" (Killi; duplicate code)
ગ્લોટ્ટોલોગmund1320

સંદર્ભો ફેરફાર કરો