મૈસૂર ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા કર્ણાટક રાજ્યના મૈસૂર જિલ્લામાં આવેલું એક નગર છે. મૈસૂરમાં મૈસૂર જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.

બાહ્ય કડીઓ

ફેરફાર કરો