રણ બિલાડી કે 'આફ્રિકન રાની બિલાડી' (એટલે કે જંગલી બિલાડી) તરીકે ઓળખાતું આ પ્રાણી વધુતો આફ્રિકા અને મધ્યપૂર્વમાં જોવા મળે છે.જે 'જંગલી બિલાડી'ની એક પ્રજાતી છે.

રણ બિલાડી
AfricanWildCat.jpg
આફ્રિકન રાની બિલાડી
સ્થાનિક નામરણ બિલાડી,રાની બિલાડી
અંગ્રેજી નામDESERT CAT
વૈજ્ઞાનિક નામFelis lybica
લંબાઇ૮૦ થી ૯૦ સેમી.(૨૫ સેમી.પુંછડી સાથે)
ઉંચાઇ૩૦ સેમી.
વજન૩ થી ૪ કિલો
ગર્ભકાળ૪૫ દિવસ
દેખાવઆછા સોનેરી રંગનાં શરીર પર ભૂખરા-રાખોડી-કાળા ટપકા તેમજ પગ અને પુંછડી તથા પીઠ પર સમાંતર પટ્ટા હોય છે.
ખોરાકપક્ષીઓ,સરિસૃપ,મોટા જીવડા
વ્યાપગુજરાતમાં વેળાવદર,કચ્છ,નારાયણ સરોવર તથા સૌરાષ્ટ્રનાં અમુક વિસ્તારો અને તદઉપરાંત રાજસ્થાનમાં.
રહેણાંકરણ વિસ્તારનાં જંગલમાં બખોલ બનાવી રહે છે.
ઉપસ્થિતિ ના ચિન્હોરણમાં આવેલ ઝાડીઓમાં દર-બખોલ પરથા જાણી શકાય છે.
નોંધ
આ માહિતી 'વન વિભાગ ગુજરાત' દ્વારા પ્રકાશીત "ગુજરાતના સસ્તન વન્ય પ્રાણીઓ" પુસ્તક,પાના ક્રમાંક-૮ ના આધારે અપાયેલ છે.


વર્તણૂકફેરફાર કરો

સામાન્ય રીતે દિવસનાં બખોલમાં રહે છે,રાત્રે શિકાર માટે બહાર આવે છે.કચ્છનાં નાના-મોટા રણમાં ક્યારેક જોવા મળે છે.