રામનાથપુરમ જિલ્લો

ભારતના તામિલ નાડુ રાજ્યનો એક જિલ્લો

રામનાથપુરમ જિલ્લો ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા તમિલનાડુ રાજ્યના ૩૨ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. રામનાથપુરમ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક રામનાથપુરમ નગર ખાતે આવેલું છે.