લંડન આઇ એ ( અંગ્રેજી:London Eye) યુરોપ ખાતે આવેલા ઈંગ્લેન્ડના પાટનગર લંડન શહેરમાં આવેલું એક વિરાટ ચકડોળ (જાયંટ વ્હીલ/ ફેરિસ વ્હીલ) છે. થેમ્સ નદીના કાઠા પરનું આ લંડન આઇ એ યુનાઇટેડ કિંગડમ ખાતેનું સૌથી લોકપ્રિય પર્યટન સ્થળ તેમજ લંડન શહેરના સર્વ પ્રસિદ્ધ સ્થળ પૈકીનું એક માનવામાં આવે છે. અહીં આખા વર્ષ દરમિયાન આશરે ૩૫ લાખ પર્યટકો મુલાકાતે આવે છે.

થેમ્સ નદીના કાઠા પર આવેલું લંડન આઇ ચકડોળ

૧૩૫ મીટર ઉંચાઈ ધરાવતા આ ચકડોળને એકત્રીસમી ડિસેંમ્બર, ૧૯૯૯ના રોજ મુલાકાતીઓ માટે ખુલ્લું મુકવામાં આવ્યું હતું. આ ચકડોળના બાંધકામ માટે આશરે ૭ કરોડ પાઉંડ જેટલો ખર્ચ થયો હતો.


ચિત્ર દર્શનફેરફાર કરો

લંડન આઇ ચકડોળ પરથી લેવાયેલું લંડન શહેરનું વિસ્તૃત ચિત્ર.

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો

૫૧.૫૦૩૩° N ૦.૧૧૯૭° W