લેહ જિલ્લો ભારત દેશના જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્યનો જિલ્લો છે. લેહ જિલ્લાનું મુખ્યાલય લેહમાં છે.

લેહ જિલ્લો
પ્રકાર
પ્રકાર
સ્વતંત્ર પર્વતીય કાઉન્સીલ
નેતૃત્વ
ચીફ એક્ઝ્યુકેટિવ કાઉન્સિલર
ડો. સોનમ દાવા
ડેપ્યુટી કમિશ્નર
પ્રસન્ના રામાસ્વામી જી. IAS
બેઠકો૩૦
ચૂંટણીઓ
ચૂંટણી પદ્ધતિ
૨૬
ચૂંટણી પદ્ધતિ
૪ નામાંકિત
બેઠક સ્થળ
લેહ
વેબસાઇટ
http://leh.nic.in/