લોહિત જિલ્લો ભારત દેશના ઉત્તર - પૂર્વ ભાગમાં આવેલા અરુણાચલ પ્રદેશ રાજ્યના ૧૬ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. લોહિત જિલ્લાનું મુખ્ય મથક તેઝુ નગર ખાતે આવેલું છે.

લોહિત જિલ્લાનાં જોવાલાયક સ્થળોફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો