લોહિત જિલ્લો ભારત દેશના ઉત્તર - પૂર્વ ભાગમાં આવેલા અરુણાચલ પ્રદેશ રાજ્યના ૧૬ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. લોહિત જિલ્લાનું મુખ્ય મથક તેઝુ નગર ખાતે આવેલું છે.

લોહિત જિલ્લાનાં જોવાલાયક સ્થળો

ફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓ

ફેરફાર કરો