વન્યજગતમાં વિલુપ્ત જાતિ

વન્યજગતમાં વિલુપ્ત એ એવી પ્રજાતિને ફાળવાતી પર્યાવરણ સંરક્ષણ સ્થિતિ છે જેના જ્ઞાત જીવિત સભ્યો તેના કુદરતી પર્યાવરણ બહાર માત્ર કેટલીક સંરક્ષિત સ્થિતિમાં જ જીવિત હોય.[૧]

સંદર્ભો ફેરફાર કરો

  1. IUCN, 2001 IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1 સંગ્રહિત ૨૦૧૦-૧૨-૦૫ ના રોજ વેબેક મશિન p.14 Last visited: 30 May 2010.