વિકિમીડિયા ફાઉન્ડેશન એ સાન ફ્રાન્સિસ્કો, કેલિફોર્નિયા, સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા માં આવેલી એક નફારહિત સંસ્થા છે. આ સંસ્થા વિવિધ ઑન-લાઇન પરિયોજનાઓ ચલાવે છે, જેમકે વિકિપીડિયા, વિકિસોર્સ, વિકિ પુસ્તક વગેરે.

વિકિમીડિયા ફાઉન્ડેશનનો લોગો[૧]
વિકિમીડિયા ફાઉન્ડેશનનું કાર્યાલય, ૨૦૦૯

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. ચિહ્નની રચના વિકિપીડિયાના સદસ્ય "નીઓલક્સ એ કરી છે."