"ઉના" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Manthan Oza (talk)એ કરેલો ફેરફાર 375777 પાછો વાળ્યો
નાનું (Manthan Oza (talk)એ કરેલો ફેરફાર 375777 પાછો વાળ્યો)
'''ઉના''' [[ભારત]] દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા [[ગુજરાત]] રાજ્યના [[ગીરજૂનાગઢ સોમનાથજિલ્લો|જૂનાગઢ જીલ્લોજિલ્લા]] ના મહત્વના [[:શ્રેણી:ઉના તાલુકો|ઉના તાલુકા]]માં આવેલું નગર છે, જે આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક પણ છે.
 
<!-- See [[Wikipedia:WikiProject Indian cities]] for details -->{{Infobox Indian Jurisdiction |