"ઓગસ્ટ ૨૩" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(નવું પાનું : '''૨૩ ઓગસ્ટ'''નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૩૫મો ([[લિપ વ...)
 
*
==અવસાન==
* ૧૮૭૩ - [[રણછોડદાસ ઝવેરી]], નૂતન શિક્ષણનાં પ્રણેતા અને કેળવણીકાર
*
*
==તહેવારો અને ઉજવણીઓ==