"ગુરુ પૂર્ણિમા" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
157.32.94.140 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (157.32.94.140 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
 
[[શ્રેણી:હિંદુ તહેવારો]]
 
મા તમને જન્મ આપે,માતા-પિતા તમને મોટા કરે અને પછી ગુરુ નું કામ શરૂ થાય છે.તે તમારા જીવનને અર્થપૂર્ણ કરવામાં મદદ કરે છે,
 
આથી જ કહેવામાં આવ્યું છે ને કે,
 
ઝાડ વિના પાન નહિ,ગુરુ વિના જ્ઞાન નહિ.