ઢાંચાની ચર્ચા:સ્ટબ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
વિનંતી જોવા વિનંતી.
નાનું (ચિત્ર.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
નાનું (વિનંતી જોવા વિનંતી.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
== નવો ઢાંચો ==
<nowiki>
{{asbox
| image = Wiki_letter_w.svg
| name = ઢાંચો:સ્ટબ
}}
</nowiki>
 
આ ઢાંચાને ઉપરોક્ત કોડ વડે અપડેટ કરવા વિનંતી છે. --[[User:KartikMistry|કાર્તિક મિસ્ત્રી]] <sup>[[User talk:KartikMistry|ચર્ચા]]</sup> ૧૭:૨૫, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)
:{{Ping|Aniket|Dsvyas}} - ઉપરોક્ત વિનંતી જોવા વિનંતી છે! --[[User:KartikMistry|કાર્તિક મિસ્ત્રી]] <sup>[[User talk:KartikMistry|ચર્ચા]]</sup> ૧૦:૩૨, ૨૧ મે ૨૦૧૯ (IST)